คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022
600 400 admin

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร

     โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในปีนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงการก่อสร้างทางหลวงและถนน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง พลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้รับเหมาทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ยังคาดว่าตลาดการก่อสร้างจะเติบโตในระดับปานกลาง แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพที่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     คาดการณ์ว่าหมวดการก่อสร้างที่เติบโตได้น้อยในปีก่อนๆ ที่สุดจะกลับมาขายปลีกได้มากขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ในส่วนการขายปลีกของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การก่อสร้างถนน ตึกสูงและอาคารสำนักงาน หรือการก่อสร้างที่พักอาศัย ก็มีโอกาสกลับมาเติบโตได้มากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเติบโตอยู่แล้วในทุกปี

     หลังจากประเทศได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวในช่วงที่ผ่านมา เราก็ได้แต่หวังว่าการก่อสร้างจะขยายตัวและทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็น