SANNKI CONPART (THAILAND)

CONSTRUCTION MACHINERY ROLLER COMPACTOR

 

Concrete Pump

ขาย – ให้เช่า รถปั๊มคอนกรีตใหม่เก่า พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ ปั๊มคอนกรีตทุกชนิด
และให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมประกอบ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ

read more
Road roller

ขาย รถบดเดินตาม คุณภาพดี ราคาถูก มีหลากหลายรุ่นให้เลือก พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด
และให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมประกอบ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ

read more
Shotcrete

ขาย เครื่องพ่นช๊อตกรีต คุณภาพดี ราคาถูก
พร้อมจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่ทุกชนิด
และให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมประกอบ โดยทีมช่างผู้ชำนาญการ

read more
เราสามารถจัดหาให้ท่านได้แบบเร่งด่วน

รับจัดหา ไฮโดรลิค ปั๊มวาวล์ มอเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ทุกแบรนด์ แบบเร่งด่วน!!!

หากท่านต้องการหา ไฮโดรลิค ปั๊มวาวล์ มอเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ แบรนด์ต่างๆ ที่ผู้ขายทั่วไปจัดหาให้ท่านได้ช้า เราสามารถจัดหาให้ท่านได้แบบเร่งด่วน

Boom Pump

ปั๊มบูม เครื่องจักรลำเลียงคอนกรีตที่ติดตั้งไว้บนตัวรถ โดยสามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบ รีโมท (JOYSTICK CONTROL) เน้นความรวดเร็วและประหยัดทรัพยากรในการดำเนินงาน เนื่องจากมีการติดตั้งท่อส่งคอนกรีตไว้บนตัวรถ

Moli Pump

ปั๊มโมลี หรือ ปั๊มลากเครื่องจักรลำเลียงคอนกรีต ที่เหมาะกับหน่วยงานหรือหน้างานที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ สามารถดำเนินงานได้ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ โดยต้องอาศัยการต่อท่อส่งคอนกรีตต่างจาก BOOM PUMP

Stationary Pump

ปั๊มลาก เครื่องจักรลำเลียงคอนกรีตที่่เหมาะกับงานที่ไม่ต้องเคลื่อนย้ายตำแหน่งบ่อยและมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ จึงถูกเรียกว่า ปั๊มStationary โดยอาศัยการต่อท่อเพื่อการใช้งานระยะยาวได้แก่ งานสร้างคอนโด ตึกสูง

Sparepart Concrete Pump

Sannki Conpart Thailand จำหน่ายและจัดหาอะไหล่ปั๊มคอนกรีต อะไหล่รถบดเดินตาม และอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆทุกแบรนด์จากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในราคาถูกพร้อมบริการจากทีมช่างผู้ชำนาญการ

บริษัท ซันน์กิ คอนพาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

CONSTRUCTION MACHINERY ROLLER COMPACTOR

ด้วยประสบการณ์ทั้งในด้านการบริการ และ การขาย -เครื่องจักรก่อสร้าง รถบดเดินตามใหม่ และ จำหน่าย รถขุด รถตัก รถเกรดมือ 2 นำเข้าจากญี่ปุ่นและต่างประเทศ คอนกรีตปั้ม อุปกรณ์ และอะไหล่ทุกชนิด รับซ่อม ติดตั้ง ดัดแปลง จากช่างผู้ชำนาญการ เครื่องจักรเกี่ยวกับงานคอนกรีต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
600 400 admin

     เรื่องขั้นตอนการทำงานนี้ หากเกิดการผิดพลาดมักทำให้เกิดความล่าช้า สับสน หรือแม้แต่อาจจะเกิดการวิบัติก็ได้ ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ในการก่อสร้างอาคาร จะมีบุคคลหลายฝ่ายที่ทำงานพร้อมๆ กัน นับตั้งแต่เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการวิศวกรคิดราคา (Value Engineer) ผู้ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ทุกระบบผู้รับเหมาใหญ่ และผู้รับเหมาย่อย (เช่น…

read more
งานก่อสร้างและผู้รับเหมา
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ
1024 512 admin

     วิธีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง      เมื่อทราบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้ว ก็ควรพิจารณาว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไรจึงจะได้ผลสมความมุ่งหมาย ในการปฏิบัติงานก่อสร้างทุกแห่งมักพบปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอ เช่น แบบขัดแย้งกัน คุณภาพวัสดุไม่ตรงตามที่ระบุในข้อกำหนด ผ…

read more
หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน
หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
600 400 admin

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน     ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบ ข้อกำหนดและหลักวิชา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลให้การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำรายงานประจำวัน ทำรายงานประจำสัปดาห์ ทำรายงานประจำเดือน ทำรายงานประจำงวด ทำ Progress Chart และแผนภูมิต่างๆ ทำรายงานสรุป…

read more