News

ข่าวสารและบทความเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การสร้างถนน และอื่นๆ
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนสอง)
600 400 admin

ผู้ควบคุมงาน ในที่นี้ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจเป็นบุคคลคนเดียวสำหรับงานขนาดเล็ก หรือกลุ่มบุคคล หรือสำนักงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาสำหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบ หรือคนละชุดก็ได้หรืออาจอยู่ในกลุ่มของผู้จัดการก่อสร้าง, CM (Construction Manager) ผู้บริหารโครงการPM (Project Manager) ก็ได้ มีหน้าที่หลักคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดและหลักวิชานอกจากนั้น จะต้องดูให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากพบอุปสรรคควรร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขทันทีเพื่อให้งานคล่องตัว ไ…

read more
รูปแบบการก่อสร้าง1
เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)
600 400 admin

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)    ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กับงานอยู่ 5 ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในที่นี้จะเน้นเรื่องผู้ควบ คุมงานเพียงเรื่องเดียว 1.1 การออกแบบหรือผู้ออกแบบ      หมายถึงวิศวกร สถาปนิก บริษัทหรือสำนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหรีอวิศวกรรมสาขาต่างๆจัดทำบทกำหนดหรือรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา และให้คำปรึกษาในการประกวดราคาตลอดจนตรวจงานก่อสร้างเป็นครั…

read more
คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022
คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร
600 400 admin

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร      โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในปีนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงการก่อสร้างทางหลวงและถนน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง พลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้รับเหมาทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ยังคาดว่าตลาดการก่อสร้างจะเติบโตในระดับปานกลาง แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพที่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง      คาดการณ์ว่าหมวดการก่อสร้างที่เติบโตได้น้อยใน…

read more
เครื่องมือก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
600 400 admin

เครื่องมือก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือดพื่อความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับช่างก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีมาแล้ว และแน่นอนว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ในการสร้างเกือบทุกสิ่งบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ หรือจะเป็นช่างมือใหม่ เตรื่องมือก่อสร้างที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สถิติของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บในสถานที่ก่อสร้างมีมากถึง 20,000-40,000 ครั้งต่อปี จากการใช้เครื่องมือก่อสร…

read more
ปั๊มคอนกรีต
ประโยชน์ของการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีต
600 400 admin

ประโยชน์ของการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีต การใช้ปั๊มคอนกรีตมีประโยชน์มากมายในงานก่อสร้างต่างๆ ตัวอย่างเช่น     • ในพื้นที่ก่อสร้าง คุณสามารถวางคอนกรีตให้ไกลและสูงขึ้นได้ • ทำงานได้ต่อเนื่อง สามารถเทคอนกรีตได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย • ง่ายกว่าที่จะเทคอนกรีตปริมาณน้อยกว่าในหลายจุด เนื่องจากไซต์งานบางแห่งอาจต้องการใช้คนงานน้อยลงในการเทคอนกรีต • คอนกรีตเคลื่อนที่เร็วขึ้นจากต้นทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเท ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น • ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่นในพื้นที่ที่เครนไม่สามารถเข…

read more
รถบดถนน เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้างถนน
600 400 admin

รถบดถนน เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้างถนน      รถบดถนน หรือ รถบดเดินตาม เป็นอุปกรณ์สำคัญหลักในการสร้างถนน รถบดจะทำหน้าที่ให้วัสดุต่างๆ อย่างเช่น กรวด ยาง และส่วนประกอบอื่นๆถูกบีบอัดในระดับที่สม่ำเสมอ โดยปกติ รถบดถนนและรถบดเดินตามจะประกอบด้วยลูกกลิ้งและดรีมโลหะอย่างน้อย 1 ชิ้น อาจจะขึ้นอยู่กับหน้างานและความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้ลูกกลิ้งบดให้พื้นผิวการทำงานเรียบ      ทั้งนี้ รถบดถนนนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นเครื่องมือการสร้างถนนที่ทันสมัย แต่เชื่อหรือไม่ว่า รถบดถนนนั้นมีการใช้งานกันมานานหลายศตว…

read more
เหตุผลดีๆ ที่ควรใช้ปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง
600 400 admin

เหตุผลดีๆ ที่ควรใช้ปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง ต้องใช้งานคอนกรีตในพื้นที่งานที่จำกัด บางงานก่อสร้างอาจจะมีข้อจำกัดด้านสถานที่ผสมคอนกรีต คุณไม่อาจวางเครื่องผสมคอนกรีตไว้ใกล้พอที่จะสามารถเทคอนกรีตได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสถานที่ก่อสร้างที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง หรือมีที่พักอาศัยโดยรอบ ปั๊มคอนกรีตจะเข้ามาช่วยงานของคุณให้ลุล่วงไปได้อย่างดี จำนวนแรงงานที่จำกัด รถเข็นล้อเดียวสำหรับงานก่อสร้างอาจจะเป็นตัวช่วยในงานก่อสร้างได้ดี แต่การที่ต้องใช้รถเข็นบรรจุคอนกรีตหนักๆเข็นไปรอบๆไซต์งานก็เป็นเรื่องที่ยากลำบ…

read more