Posts Tagged :

รถบดเดินตาม

รถบดถนน เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้างถนน

600 400 admin

รถบดถนน เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้างถนน

     รถบดถนน หรือ รถบดเดินตาม เป็นอุปกรณ์สำคัญหลักในการสร้างถนน รถบดจะทำหน้าที่ให้วัสดุต่างๆ อย่างเช่น กรวด ยาง และส่วนประกอบอื่นๆถูกบีบอัดในระดับที่สม่ำเสมอ โดยปกติ รถบดถนนและรถบดเดินตามจะประกอบด้วยลูกกลิ้งและดรีมโลหะอย่างน้อย 1 ชิ้น อาจจะขึ้นอยู่กับหน้างานและความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้ลูกกลิ้งบดให้พื้นผิวการทำงานเรียบ
     ทั้งนี้ รถบดถนนนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นเครื่องมือการสร้างถนนที่ทันสมัย แต่เชื่อหรือไม่ว่า รถบดถนนนั้นมีการใช้งานกันมานานหลายศตวรรษมาแล้ว โดยครั้งแรกนั้นรถบดถนนนั้นใช้แรงม้าในการขับเคลื่อน ต่อมาแรงม้าก็ถูกแทนที่ด้วยพลังงานไอน้ำในปี 1860 ต่อมาพลังงานไอน้ำก็ถูกแทนที่ด้วยเชื้อเพลิงดีเซลเป็นต้นมาตั้งแต่ปี 1990
     โดยทั่วไปนั้นรถบดถนนจะมีหลักการทำงานที่จะใช้น้ำหนักของดรีมที่ติดอยู่กับตัวลูกกลิ้งบีบอัดพื้นผิวเพื่อทำให้ถนนนั้นเรียบ แต่น้ำหนักของดรัมอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ในส่วนของรถบดเดินตามในบางรุ่น อาจจะมีน้ำหนักประมาณ 100-400 กก. ซึ่งจะเหมาะกับการลาดยางในโครงการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง เพราะง่ายและเพียงพอต่อการทำงาน
     ส่วนใหญ่นั้น น้ำหนักหลักของรถบดถนนจะมาจากดรัมที่ติดอยู่กับตัวลูกกลิ้ง และในรถบดถนนบางรุ่นนั้นน้ำหนักของดรัมสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยการเติมน้ำลงไป น้ำจะหนักแต่จะระบายออกจากถังได้เมื่อโครงการก่อสร้างนั้นเสร็จ จึงสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ในหลายกรณี อาจใช้รถบดถนนหลายแบบสำหรับโครงการก่อสร้างเดียว ตัวอย่างเช่น อาจใช้ลูกกลิ้งที่มีดรัมและยางเพียงอันเดียว แต่จากนั้นเมื่อพื้นที่ก่อสร้างของเราราบเรียบแล้ว อาจใช้ลูกกลิ้งที่มีดรัมโลหะแทนยาง เพื่อทำให้พื้นที่ก่อสร้างนั้นมีขนาดเล็กที่สุด

     รถบดถนนและรถบดเดินตามนั้น มีหลายรุ่น หลายขนาด ออกแบบมาเพื่องานก่อสร้างที่แตกต่างกัน ให้เลือกและใช้งานให้เหมาะสมกับงานก่อสร้างนั้นมากที่สุด และทำให้งานนั้นราบลื่นและเสร็จสิ้นตามเป้าหมาย