เครื่องจักรเกี่ยวกับงานคอนกรีต

 
จำหน่ายเครื่องจักรเกี่ยวกับงานคอนกรีต เช่น เครื่องพ่นปูนฉาบ ปั้มที่ใช้ในงาน Short crete
ทั้งชนิด weight และ dry ,โม้ผสมปูน เป็นต้น

 
 
Distributor
 
เครื่องพ่นปูนฉาบ
     

หน้า 1,